5 Oct 2011

Câu hỏi thảo luận chủ đề chương trình Cafe học thuật Nhân văn:"Vốn xã hội - tác động và phát triển" - LS Nguyễn Ngọc Bích
      BTC Chương trình Cafe học thuật Nhân văn gửi đến quí anh/chị một số câu hỏi thảo luận về chủ đề "Vốn xã hội - tác động và phát triển" do LS Nguyễn Ngọc Bích trình bày. Quí anh/ chị quan tâm hoặc muốn đặt câu hỏi cho diễn giả có thể để lại comment tại chủ đề này hoặc đăng kí tham dự và để tại câu hỏi tại địa chỉ sau.


-   Vai trò của các hình thức khác nhau của vốn xã hội trong sự tạo lập một cuộc sống sống động và bền vững?;
-   Làm sao để đánh giá vốn xã hội và liệu có thể đo lường được nó không?;
-  Sự phân định giữa các hình thức khác nhau của vốn xã hội (có những cái không có lợi cho xã hội); 
-  Có thể "tạo nên" vốn xã hội qua các diễn tiến hay thể thức xúc tác từ bên ngoài?
-  Vai trò của vốn xã hội trong việc thúc đẩy sự quản lý tốt (good governance) và một xã hội dân    sự mạnh, và những thứ này có những hiệu quả gián tiếp đối với sự phát triển kinh tế như thế nào?

0 phản hồi:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết! Chúc bạn một ngày vui vẻ.