22 Oct 2012

Cafe học thuật Nhân Văn 25 tháng 10

Trân trọng kính mời các anh/chị sinh viên đến tham dự Cà phê học thuật nhân văn, chuyên đề “Các quy tắc của phương pháp xã hội học qua tác phẩm “Tự tử” của E.Dukheim” do diễn giả, ThS.Lê Minh Tiến, giảng viên Trường ĐH Mở TP.Hồ Chí Minh trình bày. 
 Thời gian: 8h30, ngày 25 tháng 10 năm 2012 (thứ 5)
 Địa điểm: Phòng họp A, nhà học TDTT đa năng, cơ sở Linh Trung, Trường ĐH KHXH&NV. Các bạn đăng ký tham gia chương trình tại đây 


Tóm tắt chuyên đề: 
Vào đầu tháng 3-2012 vừa qua, những người quan tâm đến lĩnh vực xã hội học tại Việt Nam ít nhiều đều vui mừng khi đón nhận bản dịch tiếng Việt tác phẩm "Các qui tắc của phương pháp xã hội học" của nhà xã hội học lừng danh người Pháp là Émile Durkheim (Đinh Hồng Phúc dịch, Nhà xuất bản Tri Thức ấn hành).
Tác phẩm "Các qui tắc…" là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của É. Durkheim nói riêng và của cả ngành xã hội học nói chung, bởi tác phẩm này là một trong những "hòn đá tảng" giúp xác lập xã hội học như một khoa học độc lập chứ không phải là một thành phần thuộc triết học xã hội như từng được quan niệm trước đó. Tầm quan trọng của tác phẩm này hệ tại ở việc qua đó, E.Durkheim xác định đối tượng nghiên cứu của xã hội học là các "sự kiện xã hội" (faits sociaux) cùng những đặc trưng của sự kiện xã hội. Đồng thời với việc xác định đối tượng của xã hội học là các sự kiện xã hội, Durkheim còn nêu ra các qui tắc của việc nghiên cứu các sự kiện xã hội gồm: định nghĩa, các qui tắc quan sát các sự kiện xã hội, phân loại, giải thích và trình bày luận cứ chứng minh. Sau khi tác phẩm "Các qui tắc…" ra đời được hai năm (xuất bản năm 1895), E.Durkheim cho công bố công trình nghiên cứu "Le Suicide. Une étude sociologique" (Tự tử. Một nghiên cứu xã hội học). Công trình này là một "minh họa" về việc ứng dụng các qui tắc của phương pháp nghiên cứu xã hội học do ông công bố trước đó. Để giúp sinh viên nắm được cách vận dụng lý thuyết và phương pháp xã hội học vào trong nghiên cứu thực nghiệm, chuyên đề Cà phê học thuật nhân văn ngày 25/10/2012 sẽ trình bày một cách tổng quát từng qui tắc được E.Durkheim áp dụng trong công trình "Tự tử" nhằm giúp sinh viên thấy rõ cách áp dụng qui tắc trong nghiên cứu của ông và hiểu rõ hơn về tác phẩm "Tự tử" vốn đã được nói đến nhiều trong các bài giảng xã hội học nhưng chưa sâu. BTC chương trình Cà phê học thuật nhân văn