19 Apr 2011

Hình ảnh buổi nói chuyện Cafe học thuật Nhân văn "Những góc nhìn của Nhân học đô thị về sự phát triển của TP Hồ Chí Minh" - PGS TS Erik Harms

Buổi nói chuyện chuyên  đề "Những góc nhìn của Nhân học đô thị về sự phát triển của TP HCM" - GS TS Erik Lind Harms trình bày đã thu hút được sự quan tâm của nhiều anh/ chị/ bạn sinh viên. Dưới góc độ của nhà nhân học đã nghiên cứu lâu năm tai TP HCM, GS đã đưa ra những mặt còn tồn tại của những khu đô thị tự phát và trình bày tiếng nói, suy nghĩ của người dân như nhiệm vụ mà nhà nhân học vẫn thường làm.
Sau đây là một số hình ảnh của buối nói chuyện:Hình ảnh buổi nói chuyện chuyên đề của dịch giả Tôn Thất Lan

Chương trình "Café Học thuật Nhân văn" chuyên đề dịch thuật "Những chia sẻ trong kinh nghiệm biên dịch" do diễn giả Tôn Thất Lan trình bày vào sáng Chủ Nhật ngày 17/04/2011 tại sảnh C đã thu hút nhiều thành viên YTC là giảng viên, học viên cao học, sinh viên trong và ngoài trường ĐHKHXH&NV Tp.HCM đến nghe với nhiều nội dung thảo luận sôi nổi. Đây là hoạt động thứ hai trong chuỗi chuyên đề về kỹ năng dịch thuật của YTC.

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu của buổi chuyên đề: