17 Sep 2012

Thư mời tham gia chương trình cà phê học thuật


Chương trình Café học thuật Nhân văn
Thân mời Quý anh/chị
Đến tham dự chương trình café học thuật với chủ đề "Điền dã khoa học - Nhận diện và khảo sát tiêu điểm"