Liên hệ

Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Phát triển nguồn Nhân lực 
Phòng C001, ĐH KHXH&NV ,10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, P Bến Nghé, Quận 1
Email: cafehocthuatnhanvan@gmail.com
Điện thoại:  (848) 39102989
Thông tin đăng kí chương trình:
Mr Kim: 0987047309
Ms Lan: 0908421412