1 Nov 2010

Xã hội học về tiền bạc - dịch giả Nguyễn Đôn Phước (06/11)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự chương trình CAFE HỌC THUẬT NHÂN VĂN chuyên đề số 10:

XÃ HỘI HỌC VỀ TIỀN BẠC

do dịch giả Nguyễn Đôn Phước trình bày.


- Thời gian: 8g30 ngày 06/11/2010 (sáng thứ 7)

- Địa điểm: Cà phê Văn Khoa, Trường ĐHKHXH&NV, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM.

Ban tổ chức chương trình Cafe Học thuật Nhân văn - ĐHKHXH&NV Tp.HCM kính mời!

Đăng ký tham gia tại:

- Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp & Phát triển Nguồn nhân lực, phòng C001, số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.
- Điện thoại: 08.39102989 (đ/c Quỳnh Lan) – Thư điện tử: cafehocthuatnhanvan@gmail.com.

Chú ý: Vì tính chất quan trọng của buổi nói chuyện nên quý vị đăng ký và xác nhận tham gia với Ban tổ chức trước 17h ngày 05/11/2010. Quý vị chỉ có thể tham gia khi đã đăng kí và xác nhận với Ban tổ chức.


Trân trọng!


Về diễn giả:

Nguyễn Đôn Phước tốt nghiệp Trường Quốc gia Thống kê và Quản trị Kinh tế (Paris). Ông nguyên là chuyên gia kinh tế UNCTAD, từng tham gia dự án VIE/93/007 của IMF/UNDP - Cùng cố chính sách tài chính và thể chế ở VN (thành tố "quản lí nợ nước ngoài").

Đôn Phước cũng là dịch giả nhiều sách công cụ về kinh tế. Một trong những quyển sách ông đã dịch là quyển "Xã hội học về tiền bạc" (Damien de Blic - Leanne Lazarus).

Hiện ông là cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR).