4 Apr 2011

Hình ảnh buổi nói chuyện "Làm xã hội học để làm gì? Câu trả lời của Bourdieu" - Phạm Như Hồ - Trung tâm nghiên cứu Trí Việt

Cafe học thuật Nhân Văn, chuyên đề " Làm xã hội học để làm gì? Câu trả lời của Bourdieu" do diễn giả Phạm Như Hồ đến từ Trung tâm nghiên cứu Trí Việt đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ. Sau đây là một số hình ảnh của buổi trò chuyện