19 Apr 2011

Hình ảnh buổi nói chuyện Cafe học thuật Nhân văn "Những góc nhìn của Nhân học đô thị về sự phát triển của TP Hồ Chí Minh" - PGS TS Erik Harms

Buổi nói chuyện chuyên  đề "Những góc nhìn của Nhân học đô thị về sự phát triển của TP HCM" - GS TS Erik Lind Harms trình bày đã thu hút được sự quan tâm của nhiều anh/ chị/ bạn sinh viên. Dưới góc độ của nhà nhân học đã nghiên cứu lâu năm tai TP HCM, GS đã đưa ra những mặt còn tồn tại của những khu đô thị tự phát và trình bày tiếng nói, suy nghĩ của người dân như nhiệm vụ mà nhà nhân học vẫn thường làm.
Sau đây là một số hình ảnh của buối nói chuyện:
1 phản hồi:

Thiên đàng là gần đó. Thiên Chúa yêu thương bạn. Đọc Kinh Thánh của bạn.

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết! Chúc bạn một ngày vui vẻ.