14 Jan 2011

TS. Hồ Minh Quang trả lời một số câu hỏi của người tham dự

Ban tổ chức chúng tôi có nhận được một số câu hỏi của quý bạn và xin chuyển phần trả lời của diễn giả lên trang thông tin để quý bạn cùng theo dõi. Rất mong nhận thêm nhiều ý kiến chia sẻ và câu hỏi của quý bạn.

* Dịch giả sẽ bàn về những vấn đề chung trong khi phiên dịch, hay chủ yếu nói về dịch tiếng Trung?

TS. Hồ Minh Quang: Báo cáo viên sẽ trình bày về những vấn đề chung trong nguyên tắc của phiên dịch. Và không thiên về bất cứ một thứ ngoại ngữ nào khác. Trong quá trình phiên dịch, có thể lấy ví dụ từ nhiều thứ tiếng khác nhau, nhưng không đi sâu vào kỹ thuật của từng thứ tiếng, mà đặt trọng tâm ở sự chia sẻ trong các tình huống phiên dịch có thể xảy ra. Nhất là những tai nạn!

0 phản hồi:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết! Chúc bạn một ngày vui vẻ.